Trụ gắn lưỡi dao 1.5mm dùng cho máy cắt rập Graphtec FC8000 và Graphtec FC8600.

Trụ gắn lưỡi dao 1.5 mm dùng cho máy cắt rập Graphtec FC8000 và Graphtec FC8600.

Trụ gắn lưỡi dao 1.5 mm dùng cho máy cắt rập Graphtec FC8000 và Graphtec FC8600.

PHP33-CB15N-HS
PHP33-CB15N-HSNguồn tin: www.graphteccorp.com