Mời doanh nghiệp đăng ký công nghệ cần chuyển giao từ Hàn Quốc

Mời doanh nghiệp đăng ký công nghệ cần chuyển giao từ Hàn Quốc

Mời doanh nghiệp đăng ký công nghệ cần chuyển giao từ Hàn Quốc

Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thực hiện chương trình chuyển giao 100 công nghệ ngành công nghiệp hỗ trợ năm 2015 thuộc 04 lĩnh vực Cơ khí chế tạo - Luyện kim; Điện – Điện tử; Ô tô; Dệt may – Da giày.

1

Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thực hiện chương trình chuyển giao 100 công nghệ ngành công nghiệp hỗ trợ năm 2015 thuộc 04 lĩnh vực Cơ khí chế tạo - Luyện kim; Điện – Điện tử; Ô tô; Dệt may – Da giày.

Danh sách công nghệ chuyển giao tại file đính kèm.

Trong quá trình chuyển giao công nghệ, Bộ Công Thương và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc sẽ giới thiệu các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia cùng phát triển công nghệ được chuyển giao, đồng thời để tiêu thụ sản phẩm sau chuyển giao công nghệ.

Bộ Công Thương thông báo và đề nghị các đơn vị đăng ký công nghệ cần chuyển giao. Ngoài các công nghệ trong danh sách đính kèm, các đơn vị có thể đăng ký bổ sung công nghệ theo nhu cầu (tên công nghệ bổ sung bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Công văn đăng ký gửi đến Bộ Công Thương, số 54, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thông tin liên lạc: Đinh Thái Sơn, điện thoại: 04.22202404, email: sondth@moit.gov.vn.

Nguồn tin: www.moit.gov.vn