Trụ bút máy cắt rập Graphtec FC8600

Trụ bút máy cắt rập Graphtec FC8600
Trụ bút dùng cho máy cắt rập Graphtec FC8600
Trụ bút dùng cho máy cắt rập Graphtec FC800-100/130/160 và FC8600-100/130/160.

Tác giả bài viết: Tin Huy