Dịch vụ cung cấp tên miền, duy trì tên miền, hosting và email

Dịch vụ cung cấp tên miền, duy trì tên miền, hosting và email

Dịch vụ cung cấp tên miền, duy trì tên miền, hosting và email

Nhằm phục vụ cho các khách hàng doanh nghiệp trong việc quảng bá thương hiệu và thông tin liên lạc, Công ty TNHH Tín Huy cung cấp các dịch vụ: đăng ký tên miền, duy trì tên miền, hosting và email.
 Nhằm phục vụ cho các khách hàng doang nghiệp trong việc quảng bá thương hiệu và thông tin liên lạc, Công ty TNHH Tín Huy cung cấp các dịch vụ như sau:
-  Dịch vụ đăng ký tên miền.
-  Dịch vụ duy trì tên miền.
-  Dịch vụ cho thuê hosting.
-  Dịch vụ Mail Server
Thời gian thực hiện việc hỗ trợ và xử lý sự cố:
-  Hỗ trợ: thực hiện hỗ trợ cho khách hàng qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, email, skype, Teamviewer, …) bất cứ khi nào khách hàng có yêu cầu (24/7).
-  Xử lý sự cố: thực hiện việc xử lý sự cố tại các nhà máy của khách hàng vào các ngày làm việc trong tuần từ 8h00 đến 17h00.
Để được tư vấn về dịch vụ của TIN HUY vui lòng gọi vào số: 0903.113.247